a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Upadłość konsumencka Wrocław

Płatek i Wspólnicy > Upadłość konsumencka Wrocław

Czym jest upadłość konsumencka?

Instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona jako szansa na skuteczne oddłużanie osób niewypłacalnych. Dłużnik, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań względem wierzycieli, może ubiegać się o ogłoszenie przez sąd upadłości, co w praktyce równa się zakończeniu prowadzonych względem niego działań windykacyjnych.

 

Upadłość konsumencka Wrocław – skorzystaj z profesjonalnej pomocy w oddłużaniu

Kancelaria Prawna zapewnia wsparcie oraz pomoc w sprawach o upadłość majątkową we Wrocławiu i w całej Polsce. Kompleksowo przeanalizujemy Twoja sytuację, pomożemy sporządzić wniosek o stwierdzenie upadłości oraz będziemy reprezentować Cię w kontaktach z wierzycielami, syndykiem, jak również na każdym etapie postępowania sądowego.

Upadłość konsumencka

Cele i funkcje upadłości konsumenckiej

Podstawowe cele ogłaszania upadłości konsumenckiej to:

– skuteczne oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, dzięki całkowitemu lub częściowemu umorzeniu jego zobowiązań,

– maksymalne zaspokojenie interesów wierzycieli poprzez ustalenie i wykonanie planu spłaty.

To, czy ogłoszona przez sąd upadłość konsumencka we Wrocławiu będzie równoznaczna z umorzeniem długów, uzależnione jest od zbadania stanu faktycznego. Obejmuje ono m.in. sytuację majątkową i życiową dłużnika oraz to czy jego niewypłacalność nie powstała w sposób zamierzony bądź ze względu na rażące niedbalstwo. Ta ostatnia przesłanka w myśl znowelizowanych w 2020 roku przepisów upadłościowych nie jest już czynnikiem uniemożliwiającym upadłość konsumencką, jednak sąd nadal bierze ją pod uwagę m.in. przy ustalaniu planu spłaty.

Zaspokojenie interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym sprowadza się natomiast do zabezpieczenia majątku dłużnika, jego zbycia oraz ustalenia i wykonania planu spłaty, którego długość może obecnie wynosić do 7 lat.

Upadłość majątkowa Wrocław – jak ją zgłosić?

Aby sąd mógł wszcząć postępowanie, konieczne jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką wraz z niezbędnymi załącznikami. Sama procedura dzieli się na 3 zasadnicze etapy, które obejmują:

– złożenie wniosku i czas do ogłoszenia upadłości,

– czas po ogłoszeniu upadłości – do momentu podziału masy upadłościowej,

– wykonanie planu spłaty i umorzenie zadłużenia.

Sądem rozpatrującym wniosek o upadłość konsumencką we Wrocławiu jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Przy składaniu wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Samodzielne przygotowanie pisma może okazać się skomplikowane, dlatego, jeśli chcesz mieć całkowitą pewność, że formularz zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, polecamy zlecić jego przygotowanie kancelarii.

6

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

W momencie, gdy sąd zdecyduje się na ogłoszenie upadłości we Wrocławiu, dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od tej chwili staje się on masą upadłościową, służącą do zaspokojenia interesów wierzycieli. To samo dzieje się również z bieżącym wynagrodzeniem otrzymywanym przez dłużnika od pracodawcy. Osobą uprawnioną do zarządzania masą upadłości jest syndyk, do którego obowiązków należy m.in. zabezpieczenie wszystkich aktywów oraz likwidacja majątku celem zaspokojenia interesów wierzycieli. Warto w tym miejscu dodać, że nawet jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, nie stanowi to przesłanki, wykluczającej wnioskowanie o upadłość konsumencką.

Upadłość firmy Wrocław – kto może ogłosić bankructwo?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Jak sama nazwa wskazuje, upadłość jest instytucją służącą oddłużaniu konsumentów, a więc osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli więc chcesz ogłosić upadłość firmy we Wrocławiu, musisz wcześniej zamknąć swój biznes, przy czym wymagana jest jego pełna likwidacja, a nie czasowe zawieszenie działalności. W praktyce już następnego dnia po dopełnieniu wszystkich formalności możesz złożyć wniosek o oddłużenie, przy czym nie ma znaczenia, czy Twoje długi mają podłoże prywatne, czy powstały w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli interesuje Cię ogłoszenie upadłości Wrocław jest miastem, w którym możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Uwolnij się od wierzycieli i ciesz się życiem wolnym od długów.

 

Jak zgłosić upadłość konsumencką?

Sądem rozpatrującym wniosek o upadłość konsumencką we Wrocławiu jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Przy składaniu wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Samodzielne przygotowanie pisma może okazać się skomplikowane, dlatego, jeśli chcesz mieć całkowitą pewność, że formularz zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, polecamy zlecić jego przygotowanie kancelarii.

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

    Facebook
    YouTube
    LinkedIn
    Instagram