a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Prawnik nieruchomości Wrocław

Płatek i Wspólnicy > Prawnik nieruchomości Wrocław

Problematyka prawna związana z rynkiem nieruchomości wymaga bogatej wiedzy, dlatego warto zaufać doświadczonym prawnikom. W naszej kancelarii Płatek i Wspólnicy pracują adwokaci i radcy prawni, którzy od lat specjalizują się w prawie nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas
prawnik nieruchomości

Jak adwokat może mi pomóc w sprawie związanej z prawem nieruchomości ?

Przygotowuje oraz opiniuje umowy sprzedaży nieruchomości (przedwstępne, deweloperskie), akty obciążające nieruchomości (ustanowienie służebności, dożywocia, hipoteki). Sporządzamy umowy najmu lub dzierżawy. Reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości oraz o zniesienie współwłasności nieruchomości. Prowadzimy sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Reprezentujemy w sprawach o podział, rozgraniczenie lub scalenie nieruchomości.

 

Ile kosztuje pomoc prawna przy zakupie nieruchomości ?

Pomoc prawna w zakupie nieruchomości jest uzależniona od stanu prawnego nieruchomości i oscyluje w przedziale od 700,00 zł. do 5.000,00 zł. netto.

Prawnik nieruchomości Wrocław

Prawo nieruchomości jest szeroką dziedziną, dotyczącą regulacji w zakresie części powierzchni ziemskiej, stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), budynków trwale z gruntem związanych oraz części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Określenie powyższe jest definicją nieruchomości, sformułowaną według art. 46 Kodeksu Cywilnego, który jest w Polsce podstawowym dokumentem, określającym zasady nabycia, własności, współwłasności, zbycia i podziału nieruchomości. Według obowiązujących przepisów wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe (rolne oraz leśne), budynkowe i lokalowe. Prawnik nieruchomości we Wrocławiu zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji oraz spraw, związanych z własnością nieruchomości. Wrocław jest miastem, dysponującym nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym. Wszystkie podlegają obowiązującym regulacjom.

 

Czytaj dalej

Prawo nieruchomości Wrocław – jak jest regulowane?

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie, związane z nieruchomościami jest Ustawa Kodeks Cywilny, określająca w swoich regulacjach prawa rzeczowe nieruchomości. Co to oznacza? Posiadanie oraz wszystkie zależności, związane z własnością. W zakresie nieruchomości, prawo zawiera się również w Ustawie Prawo Budowlane, które w swoich przepisach precyzuje zasady budowy, wymogi techniczne, związane z różnymi rodzajami zabudowy. Prawo nieruchomości określone jest ponadto w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece, która odnosi się do przepisów, związanych z przygotowaniem, założeniem, prowadzeniem księgi wieczystej dla konkretnych rodzajów nieruchomości, system, działający w oparciu o nowoczesne systemy oraz kwestie nałożenia na nieruchomość zabezpieczenia hipotecznego. Ważne są również Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Ustawa Prawo Spółdzielcze, Ustawa o własności lokali oraz Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Prawnik od nieruchomości Wrocław – do kogo kierowana jest oferta?

Prawnik, zajmujący się szeroko pojętym prawem nieruchomości swoją ofertę kompleksowej obsługi prawnej kieruje przede wszystkim do deweloperów oraz przedsiębiorców, zajmujących się obrotem nieruchomościami. W ofercie znajduje się ponadto pomoc prawna indywidualnym klientom, potrzebującym pomocy w sprawie nieruchomości (własność, współwłasność, podziały). W związku z rozległością prawa nieruchomości każdy przedsiębiorca, którego działalność opiera się w jakiejś dziedzinie o nieruchomości powinien zgłosić się do prawnika. We Wrocławiu zapraszamy do kancelarii adwokackiej, mieszczącej się w dogodnej lokalizacji. Dziś obsługa prawna firm z branży nieruchomości opiera się o szeroko pojęte doradztwo w zakresie inwestowania, przygotowanie oraz negocjowanie umów, reprezentację w postępowaniach, w tym administracyjnych.

 

Co reguluje prawo nieruchomości – Wrocław?

Prawo nieruchomości Wrocław-tutaj dobry prawnik od nieruchomości we Wrocławiu zajmuje się pomocą w każdej z części prawa nieruchomości. Jest to dziedzina, regulująca szczegółowo zasady inwestowania w nowe nieruchomości, wraz z wyszczególnieniem wymogów formalnoprawnych. Przepisy regulują czynności, które należy dopełnić podczas realizacji budowy budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz rodzaje gruntów, które determinują możliwość tworzenia zabudowy w konkretnym terenie. Są to przede wszystkim grunty z przeznaczeniem pod budowę, grunty polne i leśne. Działki (grunty) polne można przekształcić w działki budowlane, natomiast grunty leśne muszą takimi pozostać. W przepisach określono szczegółowe wymiary, technologie, odległości oraz kubatury, które wymagane są niezbędnie dla zachowania pełni bezpieczeństwa.

 

Prawnik Wrocław nieruchomości – jakie czynności wykonuje?

Prawnik od nieruchomości Wrocław? Doświadczony specjalista, zajmujący się prawem nieruchomości odpowie Państwu na pytania, dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości, analitycznie podchodząc do kwestii inwestycji. Prawnik nieruchomości Wrocław może określić prawidłowe stanowisko w sprawie inwestycji oraz już posiadanych obiektów. Prawo nieruchomości oraz pracujący w jego oparciu adwokat pomaga w spotkaniach ze stroną sprzedającą. Pomaga negocjować, zajmuje się przygotowaniem oraz objaśnieniem informacji, zawartych w przepisach. Najwyższa jakość obsługi prawnej polega przede wszystkim na kompleksowości działań.

 

Prawo nieruchomości Wrocław – doradztwo, umowy, reprezentacja

Firmy, zajmujące się działaniami deweloperskimi, inwestycyjnymi oraz posiadające pracowników, chętnych do pracy w branży o znacznym poziomie oczekiwań w zakresie elastyczności czasu pracy, powinny współpracować na stałe z prawnikiem, zajmującym się nieruchomościami. Sprawy, dotyczące własności, współwłasności całkowitej lub łamanej oraz wiele zagadnień, związanych z nabyciem oraz zbyciem nieruchomości stanowi przedmiot działania prawnika, specjalizującego si e w prawie nieruchomości. W zakresie obowiązujących przepisów znajdują się regulacje, dotyczące lokali wynajmowanych. Najem jest jedną z form posiadania prawa do użytkowania lokalu i często niesie za sobą wiele niejasności. Prawidłowo sporządzona umowa najmu, umowa pomiędzy kontrahentami oraz umowy, dotyczące użyczenia lokalu powinny zawierać szczegółowe zasady, związane ze stanem technicznym przekazywanego lokalu, stanem liczników mediów. Prawnik nieruchomości dopilnuje, aby w wiążących dokumentach zawarte były wszystkie, niezbędne informacje oraz dopełni formalności, związanych z postępowaniem w sprawach nieruchomości. Konieczne są ponadto formalności, związane z założeniem bądź wpisem do księgi wieczystej.

Znaczna rozległość przepisów, dotyczących branży nieruchomości, ich obszerność, zastosowanie języka prawniczego oraz prawniczej terminologii pozwalają twierdzić, że aby doskonale radzić sobie jako przedsiębiorca na rynku nieruchomości, konieczne jest skorzystanie z fachowej, rzetelnie wykładanej i stosowanej wiedzy prawniczej, która jest niezbędna w wielu instytucjach oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, zamieszkujących nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu

    Facebook
    YouTube
    LinkedIn
    Instagram