a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Zakładanie i obsługa prawna spółek Wrocław

Płatek i Wspólnicy > Zakładanie i obsługa prawna spółek Wrocław

W naszej Kancelarii oferujemy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jest to dział prawa regulujący relacje pomiędzy uczestnikami wymiany handlowej. Zawiera w sobie inne wyspecjalizowane dziedziny, takie jak prawo spółek, prawo transportowe, prawo papierów wartościowych czy prawo ubezpieczeniowe. Z uwagi na to, że prawo gospodarcze nie posiada jednolitej regulacji prawnej, nie istnieje jeden kodeks, który regulowałby wszelkie kwestie związane z wymianą handlową.

 

W związku powyższym, aby zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom w zakresie prawa gospodarczego, nasz Zespół szczegółowo zapoznaje się z przedstawionym problemem przy stałym poszerzaniu i aktualizowaniu swojej wiedzy zgodnie z następującymi reformami oraz nowymi regulacjami.

Klienci biznesowi - obsługa prawna

Jaki jest zakres opieki prawnej dla spółek z o.o.?

 • Zakładanie Sp. z o.o.,
 • Zmiany w składzie organów,
 • Zbywanie udziałów wspólników sp. z o.o.,
 • Przekształcanie spółek,
 • Likwidacja oraz zbywanie Spółek.

 

Ile kosztuje stała opieka prawna spółki?

 • pakiet 5 godzin/miesięcznie – 1.250,00 zł. + vat – po przekroczeniu limitu po 280,00 zł. + vat za każdą kolejną godzinę,
 • pakiet 10 godzin/miesięcznie – 2.300,00 zł. + vat – po przekroczeniu limitu po 250,00 zł. + vat za każdą kolejną godzinę.

Szeroki wachlarz oferowanych przez nas usług z zakresu prawa gospodarczego obejmuje między innymi:

 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy (statuty, umowy, regulaminy)
 • obsługa procesu restrukturyzacji spółek
 • zakładanie i przekształcanie spółek
 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru
 • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych
 • przygotowywanie oraz doradztwo z zakresu umów gospodarczych
 • obsługa dochodzenia należności (windykacja)
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek
 • obsługa prawna wszelkich transakcji na rynku nieruchomości

Przedstawiony powyżej zakres przedstawia jedynie ogólny zarys spraw, będących przedmiotem działalności Kancelarii. Do każdej ze spraw naszych Klientów, podchodzimy w sposób indywidualny, aby świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie.

Zakładanie i obsługa prawna spółek Wrocław

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa cywilnego i handlowego. Nasze profesjonalne usługi prawne obejmują m.in. prawo spółek, prawo ubezpieczeniowe, prawo papierów wartościowych i transportowe. Przepisy dotyczące spraw spółek to skomplikowany obszar, dlatego nasz zespół ekspertów szczegółowo zapoznaje się z każdą sprawą. Grono doświadczonych ekspertów prawnych w indywidualny sposób podchodzi do każdej sprawy. Oferujemy klientom korzystne finansowo pakiety pomocy prawnej dla spółek, dzięki którym otrzymują niezbędne wsparcie na korzystnych warunkach.

 

Czytaj dalej

Jaki zakres ma obsługa prawna spółek dla miasta Wrocław

W ramach kompleksowej opieki prawnej dla spółek prowadzimy sprawy dotyczące zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialności i wprowadzania zmian w składzie organów spółki. Zajmujemy się również procesami przekształcania spółek, czyli zmiany ich formy prawnej, jak również ich likwidacją. Pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu zaplanowanego zbycia całej spółki lub udziałów poszczególnych wspólników spółek z o.o. Zapewniamy wsparcie prawno-formalne we wszystkich kwestiach dotyczących prawa spółek.

 

Założenie spółki – Wrocław

Kancelaria oferuje pełną pomoc w procesie zakładania dowolnej spółki w krótkim czasie. Służymy radą przy wyborze najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności. Każdy rodzaj spółki prawa cywilnego i handlowego podlega odmiennym uregulowaniom. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy doradzamy, jak dostosować formę zakładanej spółki  do zakresu działalności, obszaru gospodarki, w jakim będzie funkcjonować i oczekiwań wspólników. Uwzględniamy także istotną kwestię kosztów działania spółki.

Z najwyższą starannością przygotowujemy umowę spółki i dokumenty potrzebne do rejestracji. Opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów dotyczących akcjonariuszy w spółkach S.A. Możemy reprezentować nowo założoną spółkę w trakcie urzędowego procesu rejestracyjnego. Nasza opieka to pewność, że zakładanie spółek we Wrocławiu będzie przebiegać sprawnie i bez zakłóceń. Dbamy o to, aby maksymalnie zoptymalizować koszt założenia spółki. Pomagamy uniknąć pułapek formalnych w pozornie mniej skomplikowanych spółkach jawnych i oferujemy całkowity zakres pomocy prawnej w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

 

Przekształcenia – obsługa spółek Wrocław

Zajmujemy się również procedurami dotyczącymi przekształcenia formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje to m.in. przekształcenie w spółkę kapitałową, wraz ze wszystkimi zadaniami z tym związanymi m.in. ze sporządzeniem planu przekształcenia, przygotowaniem sprawozdania finansowego związanego z przekształceniem, rozdzieleniem majątku, przygotowaniem umowy spółki, złożeniem wniosku do KRS oraz prawidłowym obiegiem wszelkiej dokumentacji prawnej. Zajmujemy się również przekształcaniem spółek jawnych w kapitałowe i na odwrót. Nasi prawnicy zapewniają pełen zakres wiedzy eksperckiej dotyczącej spraw spółek.

 

Wsparcie prawne w procesie restrukturyzacji spółki – Wrocław

Oferujemy kompleksową, podpartą doświadczeniem pomoc w procesie restrukturyzacji. Przeprowadzimy analizę sytuacji pod kątem możliwości przeprowadzania formalnego procesu restrukturyzacji spółki. Nasi prawnicy pomogą wybrać optymalny sposób postępowania, najlepiej odpowiadający sytuacji zadłużonej spółki. Obsługa naszej kancelarii obejmuje także przedstawienie projektu układu z wierzycielami. Reprezentujemy spółki we wnioskowaniu o otwarcie procesu restrukturyzacji i w jego trakcie. Otwarcie procesu restrukturyzacji oznacza wstrzymanie egzekucji zadłużenia, dlatego warto sięgnąć po pomoc, dzięki której spółka będzie mogła szybciej podnieść się z kłopotów związanych z płynnością finansową.

 

Prawo spółek Wrocław

Ułatwiamy firmom przejcie przez proces przeprowadzenia zmian w składzie organów spółki. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i obowiązkowym zgłoszeniu  do KRS. Przeprowadzamy przez kwestie formalne związane ze zbyciem udziałów lub akcji w spółce. W obszarze naszych usług są również fuzje i łączenie spółek. Opracowujemy plan połączenia, przedstawiony do akceptacji obu stron. Zawiera on szczegóły dotyczące procesu łączenia, takie jak np. stosunek wymiany udziałów czy prawa, jakie spółka przejmująca nadaje udziałowcom spółki przejmowanej. Projektujemy takie dokumenty, jak projekty uchwał o łączeniu lub fuzji, zmian statusu czy oświadczenie o stanie księgowym spółki. Reprezentujemy na każdym etapie postępowania przed sądem rejestrowym.

 

Bieżąca obsługa spółek Wrocław

Prowadzenie spraw spółek to nie tylko pomoc prawna podczas kluczowych zdarzeń, takich jak zakładanie spółki, restrukturyzacja, przekształcenie, czy zbycie udziałów. To również bieżące doradztwo i opiniowanie dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego. Dlatego nasza kancelaria zapewnia swoim klientom reprezentację w postępowaniach sądowych i w postępowaniach o udzielenie licencji, zezwoleń i koncesji, przygotowywanie i opiniowanie pod kątem prawnym umów gospodarczych, prawną obsługę w zakresie windykacji należności i transakcji, przeprowadzanych na rynku nieruchomości. Ponadto, koordynujemy aspekty prawne relacji między udziałowcami lub akcjonariuszami w zakresie prawa spółek we Wrocławiu. Firmom, które korzystają z naszych usług proponujemy również te dotyczące przygotowywania dokumentów korporacyjnych i obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ponadto, możemy zaproponować doradztwo w obszarach blisko związanych z działaniem spółek, takich jak ochrona danych osobowych czy kwestie ochrony praw konsumentów

Do spraw każdej firmy podchodzimy w sposób indywidualny, aby zapewnić jej najbardziej korzystne pod kątem prawnym i finansowym rozwiązania. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw spółek we Wrocławiu. Zapraszamy do kontaktu – nasz zespół pomoże we wszystkich kwestiach z zakresu prawa spółek. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest zaufanie przedsiębiorców, dlatego dbamy o to, aby nasze usługi były świadczone na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  Instagram