a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Author: Płatek i Współnicy

Płatek i Wspólnicy > Articles posted by Płatek i Współnicy

Kary umowne w umowie deweloperskiej

Kara umowna zawarta w umowie deweloperskiej umożliwia zabezpieczenie interesu prawnego nabywcy nieruchomości. Co to jest umowa deweloperska? Definicję umowy deweloperskiej zawiera art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1445).Zgodnie z nią, należy przez nią rozumieć umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – najnowszy wyrok TSUE

Zapadły niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma przełomowe znaczenie dla frankowiczów, którzy zawarli umowy kredytowe zawierające postanowienia niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego prawa – tzw. klauzule abuzywne. Na jego mocy bowiem banki nie będą mogły domagać się od nich zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z udostępnionego im kapitału.    Co to jest kredyt frankowy? Kredyty frankowe to nazwa kredytów bankowych, ściśle powiązanych...

Czytaj więcej

Kancelaria prawna dla biznesu — kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Doświadczony prawnik, który rozumie specyfikę biznesu i potrafi działać z wyprzedzeniem, a tym samym ograniczać ryzyko wystąpienia sporów, stanowi ogromne wsparcie dla przedsiębiorcy w jego codziennej pracy. Tylko jak wybrać kancelarię, skoro każda obiecuje najwyższą jakość usług, zapewnia o latach doświadczenia i dziesiątkach wygranych spraw? Czy wybrać dużą lub średniej wielkości kancelarię, której prawnicy działają w rożnych obszarach prawa, czy też...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy. Jakie są konsekwencje prawne?

Mobbing to zjawisko, o którym mówi się coraz częściej. Dzięki temu osoby nim dotknięte mają szansę dostrzec, że ich pracownicze prawa są naruszane i zareagować w odpowiedni sposób. Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja efektywności pracowników. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na...

Czytaj więcej

Przestępstwo znęcania się nad człowiekiem

Znęcanie się nad drugim człowiekiem jest przestępstwem surowo zabronionym przez polskie prawo i zagrożonym wysoką sankcją. Dzieje się tak, gdyż niesie ono za sobą bardzo dotkliwe skutki dla ofiary i to nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej. Z tych właśnie względów polityka karna państwa zakłada konsekwentną walkę z tym bardzo negatywnym zjawiskiem. Na czym polega znęcanie się nad człowiekiem? Przestępstwo...

Czytaj więcej

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji stanowi istną plagę społeczną — obok znęcania się, stanowi ono najczęściej popełniany czyn zabroniony skierowany przeciwko rodzinie i opiece. Dzieje się tak, pomimo iż zagrożone jest ono surową sankcją, zaś w polityce karnej państwa walka z przestępstwem niealimentacji stanowi jeden z absolutnych priorytetów....

Czytaj więcej

Elementy umowy – czyli o czym pamiętać przy zawieraniu umowy.

Codziennie, każdy z nas zawiera umowy. Często nawet nie będąc tego świadomym, bowiem zawarciem umowy jest chociażby transakcja kupna w przydomowym sklepie. W przypadku zawierania umów w formie pisemnej, warto pamiętać o tym, że powinna ona zawierać określone elementy. Jakie elementy umowy są niezbędne?Określenie rodzaju umowy Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy Oznaczenie stron umowy Określenie oświadczeń stron Wskazanie...

Czytaj więcej

Paszport covidowy

O paszporcie covidowym krąży w przestrzeni publicznej wiele legend i sprzecznych informacji. Wbrew obiegowej opinii, tego typu dokument ma ułatwić przemieszczanie się społeczeństwa między krajami. Zbliżają się wakacje, jest czas wzmożonych podróży, za którymi tęskni większość ludzi.Infrastruktura niezbędna do funkcjonowania unijnego zaświadczenia o zaszczepieniu, byciu ozdrowieńcem lub o wykonaniu testu do 24  godzin wcześniej, ma być gotowa do 1 czerwca....

Czytaj więcej

Macierzyństwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – ustalenie macierzyństwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa

W świadomości większości ludzi pojęcie „ustalenie ojcostwa” jest czymś znanym lub przynajmniej kojarzonym. W szeroko pojętej kulturze, jest to temat często poruszany w filmach, wszelkiego rodzaju programach. Ustalenie ojcostwa kojarzy się między innymi z badaniami DNA. Jednak nie tylko kwestia ojcostwa jest uregulowana prawnie. Macierzyństwo również ma swoje miejsce w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Macierzyństwo Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, matką dziecka...

Czytaj więcej

Umowa kohabitacyjna (umowa konkubencka lub umowa partnerska)

Osoby pozostające w związku nieformalnym, bez względu na to czy jest to para heteroseksualna, czy para jednopłciowa, mogą formalnie uregulować swoje stosunki. Umowa jaką mogą zawrzeć, potocznie nazywana jest umową konkubencką lub partnerską. W istocie, jest to jednak umowa kohabitacyjna. Jakie kwestie reguluje i czy można przyrównać ją do zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego? Kohabitacja a konkubinat W potocznym rozumieniu,...

Czytaj więcej
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram