a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Adwokat prawa pracy Wrocław

Płatek i Wspólnicy > Adwokat prawa pracy Wrocław

Mamy duże doświadczenie w prawie pracy i zagadnieniami związanymi z problemami występującymi w relacjach pracodawca – pracownik. Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych ta dziedzina prawa dotyka praktycznie każdego z nas – czy to przedsiębiorców zatrudniających pracowników czy też bezpośrednio samych pracowników. Wspieramy w czynnościach zarówno pracowników, jak i pracodawców.

 

Zajmujemy się regulacją spraw dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę oraz odszkodowań z tego tytułu, sporów o wynagrodzenie, spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy, zakazu konkurencji, zwolnień grupowych, mobbingu i wypłaty odszkodowań.

Spory pracownicze Wrocław

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy pracowniczej?

Ustalane jest w oparciu o ocenę nakładu pracy w konkretnej sprawie. Tj. ilość dokumentów oraz rodzaj złożoności sprawy.

 

Czy udzielamy porad prawnych pracownikom?

Tak, odbywa się to na takich samych zasadach jak standardowa porada prawna, uzgadniamy tu jednak czas trwania porady oraz czy jest potrzeba wcześniejszego zapoznania się z dokumentami przez naszego prawnika.

Usługi świadczone przez naszą Kancelarie w zakresie obejmującym sprawy pracownicze oraz ubezpieczeń społecznych są kierowane przede wszystkim do pracowników. Zajmujemy się jednak również obsługą osób fizycznych dochodzących swoich uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym ubiegającym się o przyznanie świadczenia emerytalnego, rentowego, także na drodze odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w sprawach tego typu często jest niezbędne do skutecznego dochodzenia przysługujących praw.

Zapraszamy do kontaktu

  Prawnik prawa pracy jest profesjonalistą, który zajmuje się sporami pomiędzy pracownikami (lub byłymi pracownikami) a pracodawcami. Niesie pomoc prawną w szeroko pojętych konfliktach wynikających ze stosunku pracy.

  Niezależnie od strony którą wspomaga, adwokat prawa pracy musi być zawsze na bieżąco, ponieważ ustawodawstwo w tym zakresie cały czas się zmienia.

   

  Prawo pracy Wrocław: Co oferujemy?

  Nasza kancelaria pomaga pracownikowi lub zatrudniającemu go przedsiębiorcy w przypadku zaistnienia sporu między nimi. Krok po kroku badamy przestrzeganie zasad postępowania stron konfliktu i jego zgodność z obowiązującym aktualnie systemem prawnym.

   

  Czytaj więcej o naszej ofercie

  Ustawodawstwo musi być przestrzegane w firmie zatrudniającej pracowników od początku zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy.

   

  Prawnik prawo pracy Wrocław – kiedy najczęściej interweniujemy?

  Podejmowane przez naszych adwokatów prawa pracy spory dotyczą następujących przypadków:

  • zwolnień pojedynczych,
  • zwolnień grupowych,
  • przejęcia spółki,
  • umowy o pracę (rozwiązanie umowy o pracę),
  • bezpieczeństwa pracy (BHP) i zapobiegania wypadkom (wypłaty odszkodowań),
  • samozatrudnienia i stosunków agencyjnych,
  • sporów dotyczących wynagrodzenia,
  • postępowania dyscyplinarnego i zakwestionowania podjętych środków dyscyplinarnych,
  • przemocy w miejscu pracy i mobbingu,
  • pracy nierejestrowanej,
  • ustalenia stosunku pracy,
  • zakazu konkurencji,
  • roszczeń dotyczących zaległych wynagrodzeń.

   

  Adwokat Wrocław prawo pracy: Kiedy skontaktować się z prawnikiem?

  We wszystkich przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie i najlepiej natychmiast.

  Powinniśmy mieć na uwadze, że czas w sporach pracowniczych jest bardzo ważny. Istotne jest, aby nie upłynęły ważne terminy odwoławcze.

  Dlatego zawsze zwracajmy się do adwokata prawa pracy tak szybko, jak jest to możliwe.

  Na przykład, jeśli pracownik chce sprzeciwić się bezprawnemu zwolnieniu, ma na to 21 dni od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia. 3 tygodnie to maksymalny czas na to aby złożyć pozew do sądu z tytułu odwołania od wypowiedzenia lub żądania przywrócenia do pracy. Pracownik może także próbować podważyć rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, a także starać się o ponowne zatrudnienie u byłego pracodawcy.

  Uwaga: Termin ten wydłuża się do 14 dni w sytuacji, gdy umowa została rozwiązana bez przekazania pracownikowi ważnego wypowiedzenia.

  W tym czasie należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu Pracy wraz z niezbędną dokumentacją. Ta rygorystyczna procedura ma zastosowanie nie tylko do zaskarżonego zwolnienia, ale jest również obowiązkowa w wielu innych sytuacjach. Na przykład w relacjach skoordynowanej i ciągłej współpracy, gdy współpracownik chce zakwestionować wycofanie się przez klienta lub w przypadku przeniesienia pracownika.

  Dobrym krokiem  będzie powierzenie sporządzenia wniosku odwoławczego i pomoc przy kompletowaniu innych dokumentów prawnikowi prawa pracy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której błaha wada formy przesądza o możliwości wygrania sprawy lub kompromituje negocjacje w fazie pozasądowej (postępowanie pojednawcze).

   

  Ile wynosi wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy pracownika?

  Kwestia wynagrodzenia zależy od nakładu pracy włożonego przez kancelarię podczas prowadzenia sporu. Ustalamy je po zapoznaniu się z daną kwestią. Zależy ono przede wszystkim od ilości dokumentów i złożoności sprawy.

   

  Czy pracownicy mogą uzyskać u nas pomoc prawną?

  Oczywiście! Funkcjonują w tym przypadku takie same zasady jak przy standardowej poradzie prawnej. Najważniejsze składowe wynagrodzenia kancelarii za prowadzenie sprawy to ilość czasu poświęcona na poradę prawną oraz zapoznanie się przez naszego adwokata z przedstawionymi nam dokumentami. Usługi które świadczymy kierujemy przede wszystkim do niezgadzających się z decyzją pracodawcy pracowników firm. Osoby fizyczne, które pragną dochodzić swoich roszczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, takich jak świadczenia emerytalne i rentowe także uzyskają u nas konkretną pomoc. Pomagamy również w sprawach odwoławczych od decyzji ZUS. Reprezentujemy klientów przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warto w powyższych sprawach korzystać z pomocy profesjonalisty. Posiadając pełnomocnika z naszej kancelarii, uzyskujecie Państwo bezpieczeństwo i pewność przed sądami i urzędami.

   

  Spory pracownicze: jakie możliwości oferuje prawo?

  Przed odwołaniem się do sądu, adwokat prawa pracy doradzi w miarę możliwości rozwiązanie konfliktu poza sądem, decydując się przede wszystkim na postępowanie pojednawcze, aby uniknąć czasu i kosztów postępowania sądowego.

  1 – Postępowanie pojednawcze

  We wszystkich przypadkach zaufany prawnik prawa pracy pomoże klientowi zarówno w wyborze miejsca postępowania pojednawczego, jak i w zebraniu niezbędnych dokumentów:

  – umowy o pracę,

  – wypowiedzenia lub rezygnacji z zatrudnienia,

  – odcinków wypłat wynagrodzenia,

  – innej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy.

  2– Trybunał sądowy

  Jeżeli pracodawca odmówi postępowania pojednawczego lub stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór przechodzi do Sądu Pracy. Niezależnie od tego, czy sprawa zostanie rozwiązana poza sądem, czy też dotrze przed oblicze sędziego, dobrze jest móc polegać na doświadczonym prawniku prawa pracy. 

   

  Jak wybrać odpowiedniego adwokata prawa pracy?

  Podkreśliliśmy już wcześniej, jak ważne jest bycie na bieżąco z ustawodawstwem, ale jakie cechy powinna posiadać zaufana kancelaria prawna?

  Oczywiście musi bardzo dobrze znać temat, posiadać  konkretne doświadczenie i “wiedzieć, jak się poruszać” między sądami powszechnymi a sądami apelacyjnymi.

  Wszystko powyższe jest niezbędne, ale nie wystarczy.

  Nasza niezawodna kancelaria z poświęceniem śledzi każdą sprawę, nawet najmniejszą. Ponieważ uważamy, że sprawy tego typu kładą się cieniem na życiu każdego człowieka i firmy oraz, że dziś bardziej niż kiedykolwiek uzyskanie sprawiedliwości w sprawach pracowniczych może mieć znaczenie dla wielu rodzin i spółek.

  Kancelaria “Płatek i Wspólnicy” jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa i pomocy w zakresie prawa pracy.

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  Instagram