a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Alimenty Wrocław

Płatek i Wspólnicy > Alimenty Wrocław

Alimenty Wrocław – pomoc prawna

Prawo rodzinne to dziedzina prawa poświęcona ochronie oraz służeniu najlepszym interesom dzieci i ich rodzicom. Choć może dotykać wielu aspektów, koncentrując się na rozwodach, podziale majątku czy opiece nad nieletnimi, to jednak alimenty są dziś jedną z najpopularniejszych przyczyn sporów w zakresie prawa rodzinnego. Każdego roku do sądów trafia wiele pozwów związanych ze środkami, które mają być przeznaczone na utrzymanie dzieci.

Sprawy alimentacyjne we Wrocławiu nie są rzadkim zjawiskiem. Nasza Kancelaria pracowała przy wielu tego typu postępowaniach. Nieustannie pomagamy nowym klientom oszacować oraz wywalczyć godziwą kwotę i odpowiedni czas trwania alimentów.

Umów wizytę
1

Adwokat alimenty Wrocław – dlaczego warto skorzystać z pomocy eksperta?

Alimenty to obowiązkowa płatność, dokonywana np. przez rodzica na rzecz dziecka/dzieci po zakończeniu małżeństwa lub innego związku. Wszyscy rodzice są zobowiązani do wspierania potrzeb finansowych swoich dzieci. Prawo rodzinne stanowi, że ponowne małżeństwo w żaden sposób nie wpływa na obowiązek rodzicielski w zakresie alimentów. Przybrany rodzic nie ma obowiązku wspierania pasierba. Podobnie, jeśli chodzi o zobowiązania alimentacyjne, dziecko z pierwszego małżeństwa nie ma pierwszeństwa przed dzieckiem z drugiego małżeństwa.

Zasadniczo – obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie środków finansowych do utrzymania dziecka. Świadczenia w ramach alimentów mają pokrywać wydatki np. na: odzież, mieszkanie, opiekę medyczną, rozwój kulturalno-intelektualny czy edukację.

Kwestie prawne, związane z ustaleniem oraz uzyskaniem alimentów, bywają skomplikowane. Zwykle towarzyszą rozwodom, które przecież cechuje duży ładunek emocjonalny. Skłóconym rodzicom trudno dojść do porozumienia w zakresie opieki czy utrzymania dziecka. W takim przypadku jedynym skutecznym, ale też najszybszym rozwiązaniem jest najczęściej pozew o alimenty. W postępowaniach alimentacyjnych bardzo dużo zależy od odpowiednio przygotowanego pozwu. Przy sporządzaniu takiego pisma pomoc doświadczonego prawnika będzie nieoceniona.

Dzięki pomocy wykwalifikowanych adwokatów można szybko uzyskać alimenty na satysfakcjonującym poziomie.

Pozew o alimenty Wrocław – co powinno zawierać pismo?

Przebieg sprawy o alimenty zaczyna się w momencie przygotowania oraz złożenia pozwu do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica lub miejsca zamieszkania dziecka (uprawnionego do uzyskania alimentów). Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, pozew w jego imieniu będzie musiał złożyć ustawowy opiekun. Warto pamiętać, że złożenie tego pisma jest bezpłatne.

Prawnik alimenty Wrocław – wartość przedmiotu sporu

Oprócz standardowych danych dla pism procesowych, pozew powinien jasno określać powoda i pozwanego (czyli strony postępowania) oraz wskazywać wartość przedmiotu sporu. Ta druga kwestia rodzi często wiele wątpliwości. Mowa w tym przypadku o wysokości alimentów, ale trzeba pamiętać, że w piśmie powinna ona odpowiadać sumie świadczenia z całego roku, a nie pojedynczego miesiąca. Jeśli więc płatne co miesiąc alimenty mają wynosić 700 zł, jako wartość przedmiotu sporu należy wpisać 8400 zł (700×12). W pozwie trzeba także zawrzeć informacje o dniu, do którego pieniądze powinny być wypłacane.

Sprawy alimentacyjne Wrocław – uzasadnienie pozwu

Uzasadnienie to bardzo ważny element pozwu o alimenty. Powinno obejmować opis sytuacji finansowej osoby, która stara się o otrzymanie świadczeń. Warto wyszczególnić w nim informacje o kosztach, wiążących się z opieką i wychowaniem dziecka. Wyliczenia najlepiej poprzeć dowodami, takimi jak rachunki czy zaświadczenia. Odpowiednie określenie wartości przedmiotu sporu oraz przygotowanie uzasadnienia to podstawa w postępowaniu o przyznanie alimentów.

alimenty wrocław

Alimenty Wrocław – jak uzyskać satysfakcjonujące kwoty?

Złożenie pozwu rozpoczyna bieg sprawy o alimenty. Czasami wystarczy jedna rozprawa, by zakończyć całe postępowanie, ale zdarzają się także sytuacje, w których między stronami dochodzi do sporu i proces trwa przez wiele miesięcy. W takim przypadku wsparcie doświadczonego adwokata od alimentów będzie bardzo przydatne. Wyspecjalizowany prawnik przygotuje na wszystko, co może wydarzyć się przed wymiarem sprawiedliwości, podpowie co zrobić, by wysokość świadczeń była jak najwyższa oraz poprowadzi całą sprawę od samego początku do satysfakcjonującego zakończenia.

Jak uzyskać satysfakcjonujące alimenty?

Złożenie pozwu rozpoczyna bieg sprawy o alimenty. Czasami wystarczy jedna rozprawa, by zakończyć całe postępowanie, ale zdarzają się także sytuacje, w których między stronami dochodzi do sporu i proces trwa przez wiele miesięcy. W takim przypadku wsparcie doświadczonego adwokata od alimentów będzie bardzo przydatne. Wyspecjalizowany prawnik przygotuje na wszystko, co może wydarzyć się przed wymiarem sprawiedliwości, podpowie co zrobić, by wysokość świadczeń była jak najwyższa oraz poprowadzi całą sprawę od samego początku do satysfakcjonującego zakończenia.

 

Co powinno zawierać pismo?

Przebieg sprawy o alimenty zaczyna się w momencie przygotowania oraz złożenia pozwu do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica lub miejsca zamieszkania dziecka (uprawnionego do uzyskania alimentów). Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, pozew w jego imieniu będzie musiał złożyć ustawowy opiekun. Warto pamiętać, że złożenie tego pisma jest bezpłatne.

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

    Facebook
    YouTube
    LinkedIn
    Instagram